Wpisy

Koronawirus – Informacje dla Mieszkańców

Koronawirus – Informacje dla Mieszkańców
Szanowni Państwo, w związku z decyzjami Rządu RP wprowadzającymi radykalne środki w walce z koronawirusem oraz działaniami podjętymi przez Burmistrza Nidzicy podaję najważniejsze informacje dla Mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Nidzica:
SZKOŁY
• W terminie 16 – 25 marca we wszystkich placówkach publicznych i niepublicznych (żłobki, przedszkola, szkoły) zostały odwołane zajęcia.
• Zgodnie z przyjętą specustawą dotyczącą koronawirusa rodzicom dzieci do lat ośmiu przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Aby go uzyskać wystarczy wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS-u i przekazanie go pracodawcy.
• Placówki oświatowe w dniach 16.03.2020r. – 25.03.2020r. są zamknięte, a dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele są proszeni o zachowanie kontaktu z uczniami i ich rodzicami w sposób zdalny tj. z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
• Zamknięte zostają także sale gimnastyczne, boiska i place zabaw.
• Apeluję do Rodziców, by przestrzegali zasad kwarantanny i nie przebywali z dziećmi w większych skupiskach ludzi takich jak place i sale zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne, imprezy rodzinne.
KULTURA I SPORT
• Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez Gminę Nidzica i gminne jednostki organizacyjne zostają odwołane.
• Zwracam się z apelem do wszystkich organizatorów o zastosowanie takich samych środków ostrożności i odwołanie wydarzeń oraz spotkań zaplanowanych w najbliższym terminie.
• Zamknięte dla odwiedzających zostają następujące instytucje: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna, Nidzicki Ośrodek Kultury, Hala Sportowa.
• Zamknięte zostają miejskie place zabaw, boiska i zewnętrzne siłownie.
• Apeluję także o niekorzystanie z otwartych obiektów sportowych.
MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY
• Apeluję do wszystkich Mieszkańców i Przedsiębiorców o włączenie się we wszystkie działania prewencyjne prowadzone na terenie gminy oraz przestrzeganie zaleceń wszystkich służb.
• Apeluję do osób starszych, chorych lub mających bardzo złe samopoczucie aby nie opuszczały domów, a o pomoc zwracały się do swoich bliskich, sąsiadów lub właściwych służb.
• Zwracam się z prośbą o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, tak by nasi sąsiedzi, znajomi i bliscy nie zostali sami w obliczu trudnej dla wszystkich sytuacji.
URZĄD MIEJSKI I PODLEGŁE JEDNOSTKI
• Funkcjonowanie Urzędu zostało dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Bardzo proszę o ograniczenie kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP, a także o dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie klienta odbywa się w holu wejścia głównego do Ratusza, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania. Podobne regulacje wprowadziły także podległe gminne jednostki i spółki.
• Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału osób z zewnątrz, dla których dostępna będzie transmisja internetowa.
• Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków oraz rodziców.
• Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla moich działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klientom i Pracownikom.
POMOC OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ DOMOWĄ
Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków, pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego proszę o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie na nr: 089 625 29 14 (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15:00).
512 127 757 , 797 572 950 (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00, sobota-niedziela od godz. 9:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: mops@nidzica.pl (od godz. 7:30 do godz. 15:30) lub poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.
POMOC SENIOROM
Osoby starsze – samotne lub niepełnosprawne mogą zadzwonić i poprosić o zrobienie zakupów. Chodzi o podstawowe, codzienne produkty i leki. Pomoc będą świadczyć pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy . Transport zapewni Straż Miejska w Nidzicy.
Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy pod numerami telefonów: 089 625 29 14 , 512 127 757 , 797 572 950 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00, sobota-niedziela od godz. 9:00 do 16:00.

Osoby, które w ramach wolontariatu chciałyby pomóc osobom starszym i schorowanym zachęcam do kontaktu pod numerami telefonu 089 625 29 14 w godz. 8.00 – 15:00 lub na adres e-mail: mops@nidzica.pl.

OSOBY BEZDOMNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej ma możliwość udzielić wsparcia poprzez skierowanie tej osoby do schroniska.
Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy pod numerami telefonów: 089 625 29 14 , 512 127 757 , 797 572 950 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00, sobota-niedziela od godz. 9:00 do 16:00
Uwaga!
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniu oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia, a także bieżące komunikaty służb dostępne są na stronach internetowych (m.in. www.gis.gov.pl), w środkach publicznego przekazu, a także na naszej stronie www.nidzica.pl. Zachęcam do zapoznania się z nimi i ich ścisłego stosowania.

Przypominam także o infolinii NFZ, pod numerem 800-190-590 przez całą dobę uzyskają Państwo informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Można kontaktować się także bezpośrednio z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nidzicy nr tel. 89 625 20 81.
W nagłych sytuacjach do dyspozycji są także numery alarmowe 112, 997 (Policja), 999 (Pogotowie Ratunkowe).
Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego odpady powstające w miejscach kwarantanny w ramach zapobiegania CIVID-19 (kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych) traktuje się jak odpady komunalne.

Nidzica, dn. 19.03.2020r. Burmistrz Nidzicy
/-/ Jacek Kosmala